Ống HDPE_dạng ống thẳng
Ống HDPE_dạng cuộn
Ống uPVC
Ống uPVC_có khớp nối roăn cao su
Ống uPVC_không có khớp nối
Ống uPVC_có khớp nối dán keo
201473
201473
201473
201473
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC