Đại Hội Cổ Đông 2015-4
Đại Hội Cổ Đông 2015-3
Đại Hội Cổ Đông 2015-2
Đại Hội Cổ Đông Năm 2003
Đại Hội Cổ Đông Năm 2002
Trả lời phỏng vấn lý do tham gia thị trường chứng khoán 2002
Đại hội cổ đông năm 2014
Đại hội cổ đông năm 2013 (2)
Đại hội cổ đông năm 2013 (1)
Đại hội cổ đông năm 2012
Đại hội cổ đông năm 2011
Đại hội cổ đông năm 2010 (1)
Đại hội cổ đông năm 2009
Đại hội cổ đông năm 2005
Đại hội cổ đông năm 2002
Chuyển sàn TP.HCM sang niêm yết Sở GDCK Hà Nội 2009
Lễ công nhận CP công ty niêm yết trên TTCK 2001
Đại hội cổ đông thành lập
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC